Welkom op de website van de Stichting Woekerrente.

Het probleem uitgelegd

De Stichting Woekerrente wil financiële compensatie regelen voor huiseigenaren die ten onrechte teveel hypotheekrente betalen aan hun bank. De bank berekent veel klanten een hogere rente vanwege vermeende hypotheekrisico’s. In werkelijkheid zijn die risico’s er vaak al lang niet meer.

Uw hypotheekrente bestaat uit twee componenten: een basisrente en een risico opslag die afhangt van uw persoonlijke situatie.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis is gebleken dat vijf banken hun klanten bij verlenging van de renteperiode een onnodige risico opslag (kunnen) rekenen. Zij gaan er bij iedere nieuwe renteperiode opnieuw van uit dat de risico-categorie waarin u oorspronkelijk was ingedeeld bij het afsluiten van de hypotheek, ongewijzigd is gebleven. Die banken zijn ING, Achmea, SNS, de Volksbank, Delta Lloyd en Obvion.

Maar als in het verleden voor een spaarhypotheek hebt gekozen, hebt u jarenlang waarde opgebouwd. Ook bij een waardestijging van uw woning ten opzichte van uw hypotheeklening loopt de bank minder hypotheekrisico. In die gevallen zou er bij verlenging een lagere of zelfs geen risico-opslag in rekening moeten worden gebracht.

De genoemde vijf banken doen dat helaas wel. U betaalt in dat geval onnodig en ten onrechte een te hoge hypotheekrente. Wij noemen dat een woekerrente.

Banken zijn verplicht om te handelen in het beste belang van de klant. Zij mogen geen misbruik maken van de kennisvoorsprong die zij hebben ten opzichte van hun klanten. Tot slot moeten banken alle beschikbare informatie meenemen bij het doen van het zogeheten prolongatievoorstel (verlengingsvoorstel) van uw hypotheek dat u periodiek ontvangt, zodra uw rentevaste periode afloopt. De bank weet hoeveel waarde u al hebt in het spaargedeelte van uw spaarhypotheek. Ook kan de bank eenvoudig nagaan wat de actuele marktwaarde van uw woning.

Andere geldverstrekkers dan de bovengenoemde vijf banken zijn wel zorgvuldig bij het berekenen van een nieuwe rente en rekenen geen risico-opslag als daartoe geen aanleiding meer is. Dus waarom doet de ene bank het wel goed en de andere niet? Daar moet iets aan gebeuren en daarom komt Stichting Woekerrente in actie!

Deelname is de moeite waard en kost u niets. Indien er een compensatie komt dan kan dat u al snel duizenden euro’s opleveren. Gaat het om netto of bruto bedragen? Oplossing kan dus zijn: kan bruto duizenden euro’s opleveren.

Indien u in aanmerking wilt komen voor compensatie is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de Stichting Woekerrente. Want de genoemde banken zijn tot nu toe niet bereid gebleken om de te hoge hypotheekrente te compenseren. Het is dus nodig om met elkaar druk te zetten en een stevige vuist te maken. Gezamenlijk staan klanten veel sterker dan alleen. Daarnaast is het zo dat de Stichting Woekerrente alleen kan opkomen voor consumenten die zich bij de stichting aansluiten.

Deelname aan de Stichting kost u niets als er geen succes wordt behaald. Er is geen inschrijfgeld. Alle kosten worden in eerste instantie betaald door de Stichting. Alleen in geval van succes betaalt u achteraf 20% van de door u ontvangen compensatie. Leden van Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond krijgen 5%-punten korting en betalen dus 15% in geval van succes.

Alle kosten van de Stichting Woekerrente worden betaald door CFI. CFI is een gerenommeerde internationale partij die ondermeer gespecialiseerd is in de financiering van kansrijke juridische acties. In CFI heeft de stichting een kapitaalkrachtige, sterke en betrouwbare partner. Dat is nodig. Niet alleen omdat we u dan geen inschrijfgeld hoeven te vragen, maar vooral ook omdat voor dit type zaken een lange adem nodig is. Banken beschikken over vele dure advocaten en laten dit soort procedure vaak onnodig lang duren. De Stichting Woekerrente heeft dus de mensen en de middelen om hen van het juiste antwoord te kunnen voorzien!

Check het direct