Nieuws

Duizenden euro's te veel betaald door risico-opslag

Lees meer in dit artikel.

Den Haag, 13 mei, 2017

Stichting Woekerrente wil compensatie regelen voor huiseigenaren die ten onrechte teveel hypotheekrente betalen aan hun bank. Een aantal banken berekent of berekende vanwege vermeende hypotheekrisico’s een hogere hypotheekrente , zelfs als die risico’s er na verloop van jaren niet meer zijn. Specifiek gaat het om spaarhypotheken, waarin al waarde is opgebouwd, en om mogelijke waardestijgingen van woningen ten opzichte van de hypotheeklening. In deze actie wordt Stichting Woekerrente gesteund door de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis is gebleken dat vijf banken hun klanten bij verlenging van de renteperiode een onnodige risico opslag (kunnen) rekenen. Die banken zijn Achmea, Delta Lloyd, ING, de Volksbank, Obvion en SNS. Zij gaan er bij iedere nieuwe renteperiode opnieuw van uit dat de risicocategorie waarin klanten waren ingedeeld bij het afsluiten van de hypotheek, ongewijzigd is gebleven. Banken zijn verplicht om te handelen in het beste belang van de klant. Zij moeten alle beschikbare informatie meenemen bij het doen van het zogeheten prolongatievoorstel dat klanten ontvangen zodra hun rentevaste periode afloopt. Ook mogen banken geen misbruik maken van de kennisvoorsprong die zij hebben ten opzichte van hun klanten. Wanneer banken het opgebouwde spaarsaldo of de waardestijging van een woning niet meenemen in hun berekening, kunnen ze hun klanten ten onrechte een risico opslag in rekening brengen.

Lucia Melcherts, voorzitter van Stichting Woekerrente: “Andere geldverstrekkers zijn wel zorgvuldig bij het berekenen van een nieuwe rente en rekenen geen risico-opslag als daartoe geen aanleiding meer is. Dus waarom doet de ene bank het wel goed en de andere niet? Daar moet iets aan gebeuren en daarom komt Stichting Woekerrente in actie! Eerst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om via onderhandelingen met de banken op korte termijn tot een redelijke oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zijn we klaar om een juridische procedure te starten.”

Huiseigenaren die zich via de website www.woekerrente.nl willen inschrijven bij de Stichting hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Alleen in geval van succes wordt achteraf 20% gevraagd van de ontvangen compensatie. Voor leden van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is dat 15%.

“Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis betreft natuurlijk een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat een aantal banken in de tussentijd hun beleid voor de toekomst heeft aangepast. Dat juichen wij toe. Maar dat betekent wel dat ze dan ook consequent moeten zijn en de fout ook over het verleden moeten herstellen.”, aldus Lucia Melcherts.

Stichting Woekerrente heeft een Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Bert van Delden, en onderschrijft de Claimcode, die gedrags- en organisatieregels biedt aan claimstichtingen.

11 Mei, 2017

De Consumentenbond steunt ons doel

Ook de Consumentenbond vindt te hoge risico opslagen onacceptabel. Ze doet een oproep aan de banken om het hun klanten pro-actief te melden als de opslag omlaag kan. Daarbij vindt ze de AFM aan haar zijde. Lees meer in dit artikel.

Helft van de banken rekent te veel risico opslag (Vereniging Eigen Huis)

Lees meer in dit artikel.

Hoe zit dat nu precies met de renteopslag bij spaarhypotheken?

Lees meer in dit artikel.

Documenten

Verslagen bestuur en Raad van Toezicht Stichting Woekerrente 2017

Lees de verslagen.

Claimcode

Lees de claimcode.

Statuten

Bekijk de statuten.

Check het direct