Veel gestelde vragen (FAQ)

Als u wilt weten of aanmelden zinvol is, kunt u hier de check doen.

In deze fase richten we ons op ING, Achmea, SNS Reaal, Delta Lloyd, de Volksbank en Obvion. Deze banken hebben aan Vereniging Eigen Huis aangegeven dat ze niet met alle beschikbare informatie rekening houden, zodra ze hun klanten een verlengingsvoorstel doen voor de rentevaste periode.

Andere banken hebben wij nog in onderzoek. Indien u zich bij Stichting Woekerrente aansluit, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Doet u vooral eerst de check om te kijken of aanmelden zinvol is aanmelden.

De banken hebben, ondanks druk vanuit de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de politiek, hun beleid niet op eigen initiatief willen aanpassen. Er is dus actie nodig. En alleen samen kunnen we een sterke vuist maken tegen de banken die de beste advocaten kunnen inschakelen en lang kunnen procederen.

Eerst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om via onderhandelingen tot een redelijke oplossing te komen op korte termijn. Indien dat niet mogelijk blijkt, staan we klaar om een juridische procedure te starten.

Wij hopen dat de banken bereid zijn om op korte termijn onderhandelingen aan te gaan met de Stichting. De Stichting beschikt evenwel over de middelen die nodig om een lange strijd aan te kunnen.

Dat is afhankelijk van de individuele situatie van iedere gedupeerde. Diverse berekeningen wijzen uit dat het kan gaan om bruto duizenden euro’s per gedupeerde consument.

Een indicatie geeft de Woz-beschikking die u jaarlijks ontvangt van de gemeente waar u woont. Een actuelere waarde kunt u vinden via Calcasa. Calcasa brengt u hiervoor wel een bedrag in rekening. Stichting Woekerrente staat daar verder los van.

Het is altijd mogelijk een klacht bij een bank in te dienen. Die zal door de bankworden behandeld. Wij zijn daar geen partij in.

Een vordering verjaart vijf jaar nadat de klant bekent is met de aansprakelijke persoon en de schade. Omdat de handelswijze van de banken en daarmee de (mogelijke) schade pas kort geleden bekend is geworden, verwacht de Stichting vooralsnog weinig discussie over de verjaring.

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis steunen Stichting Woekerrente in deze actie, in het bijzonder op het gebied van communicatie en kennisuitwisseling.

Neen, zij zijn onafhankelijk en worden dus niet door de Stichting betaald. Wel kunnen zij daadwerkelijk gemaakte kosten voor bijvoorbeeld drukwerk bij de Stichting declareren.

Via nieuwsbrieven. Ook verversen wij regelmatig de veelgestelde vragen en antwoorden op deze website.

Omdat vele duizenden mensen zich aanmelden en Stichting Woekerrente geen inschrijfgeld vraagt, moeten we kosten efficiënt werken. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat het niet mogelijk is om individueel te corresponderen.

Stichting Woekerrente kan u geen persoonlijk financieel advies geven. Wij raden u aan om eerst de check te doen en bij twijfel een onafhankelijke financiële adviseur te raadplegen.

Stichting Woekerrente vraagt u geen inschrijfgeld. Als de zaak succesvol wordt afgesloten, brengen wij u achteraf 20% in rekening van uw ontvangen compensatie. Indien u lid bent van de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis krijgt u korting en betaalt u 15%

Wij menen van wel. Stichting Woekerrente moet namelijk de hoge opstartkosten voorschieten en loopt het risico deze kosten niet vergoed krijgen.

De kosten worden voorgeschoten door een internationale, gerenommeerde en zeer ervaren partij, CFI. Meer informatie over de funder vindt u hier.

Meer informatie over de bestuurders vindt u hier.

Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u hier.

Meer informatie over de advocaat vindt u hier.

Ja, Stichting Woekerrente onderschrijft de Claimcode. De Claimcode schrijft voor aan welke eisen een claimstichting moet voldoen. Twee van de auteurs van de Claimcode zijn aan de Stichting verbonden.

Check het direct