Het bestuur

Stichting Woekerrente heeft een Bestuur bestaande uit drie personen:

afbeelding bij persoon

Mr. F.M. Peters

Voorzitter

is sinds 1997 advocaat. Hij is partner bij het advocatenkantoor bureau Brandeis, dat zich toelegt op procederen in complexe geschillen en dat nimmer optreedt voor de grote banken en accountantskantoren. Hij is gespecialiseerd in beslechting van ondernemings- en effectenrechtelijke geschillen rond (beurs)vennootschappen en aandeelhoudersactivisme en is als advocaat betrokken (geweest) bij diverse class actions in Nederland en de VS. Hij heeft diverse publicaties over met name aandeelhoudersrechten en derivaten op zijn naam.

afbeelding bij persoon

Rob Okhuijsen

Secretaris

is bestuurder van claim- en settlement stichtingen. Sinds 2000 was en is hij ondermeer betrokken bij oplossingen rondom Dexia, woekerpolissen, Shell, Converium, Madoff, DSB, Volkswagen, de Staatsloterij, het meel kartel en het truck kartel. Okhuijsen is een van de twee initiatiefnemers en een van de vijf auteurs van de Claimcode, die gedrags- en organisatieregels biedt voor claimstichtingen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in crisismanagement en media.

afbeelding bij persoon

Hugo Hollander

Penningmeester

is registeraccountant en is oprichter en audit partner bij Share Impact Accountants BV, een maatschappelijk accountantskantoor. Hij was de afgelopen 14 jaar partner bij een van de grote vier accountantsorganisaties en vervulde daar diverse functies waaronder leider van de duurzaamheidsaccountants en kantoorvoorzitter van een van de grotere vestigingen. Hij is daarnaast betrokken als commissaris en toezichthouder bij diverse (maatschappelijke) organisaties. Hij is daarnaast schrijver van managementboeken.

Raad van Toezicht

afbeelding bij persoon

Mr. A.H. van Delden

Voorzitter

heeft een carrière binnen de rechterlijke macht doorlopen., waarbij hij is geëindigd als president van de rechtbank Den Haag. Ook is hij regelmatig opgetreden als arbiter voor het NAI.

Drs P. (Peter) F. M. Jägers

studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1981 tot 2004 werkte hij bij het Ministerie van Justitie, ondermeer als directeur Rechterlijke Organisatie en hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Vanaf 2004 was hij directeur generaal Rijksgebouwendienst. Sinds 2013 is hij algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag.

afbeelding bij persoon

Commandeur (b.d.) Michiel Hijmans

heeft 36 jaar gediend als officier bij de Koninklijke Marine. In deze periode heeft hij diverse operationele en staffuncties vervuld. Hij is commandant van de anti-piraterij operatie van de NAVO geweest en heeft in internationaal verband gewerkt in de VS en Brussel. Sinds 2014 heeft hij een eigen adviesbureau opgericht, genaamd Maritime &More Solutions. Hier adviseert hij over Maritieme Veiligheid, leiderschap en teambuilding, middels workshops en lezingen.

Advocaat

afbeelding bij persoon

William Schonewille

is sinds 1996 advocaat en sinds 2001 partner bij BarentsKrans. William is een specialist op het gebied van financiële geschillen. Hij treedt op namens investeerders, consumenten maar ook voor financiële instellingen. William heeft een zeer uitgebreide ervaring in complexe geschillen, zowel op individuele basis als op basis van collectieve acties. Hij is befaamd voor zijn werk in high-profile class action rechtszaken in bank- en effectenrecht, zoals Via Claim, Leaseverlies (aandelenlease), in de collectieve actie over de aansprakelijkheid van diverse partijen rond het faillissement van de DSB Bank N.V., Verliespolis (Woekerpolis). William adviseert ook met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe financiële producten. William heeft van 2006 tot en met 2013 deel uitgemaakt van het bestuur van BarentsKrans. In de periode 2008 tot en met 2013 was hij bestuursvoorzitter. William is daarnaast actief als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonkracht10 in Zwijndrecht en lid van de Raad van Toezicht van HWW Zorg in Den Haag.

afbeelding bij persoon

Gidget Brugman

is sinds 2000 advocaat en sinds 2008 partner bij BarentsKrans. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht (Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Gidget behandelt financiële (complexe) geschillen (individueel of collectief) over de aansprakelijkheid van financiële instellingen. Haar cliënten bestaan uit investeerders, beleggers, (financiele) ondernemingen en consumenten. Gidget is betrokken geweest bij diverse collectieve acties. Onlangs stond zij in een grensoverschrijdende collectieve actie Europese financiële ondernemingen bij in een complex geschil over beleggen in derivaten. Ook procedeerde zij met succes in de eerste individuele zaken over rente derivaten, structured products, steepeners en perpetuals.

Funder

afbeelding bij persoon

Martin Hyde

Directeur, Claims Funding International.

Martin Hyde studeerde filosofie aan de Universiteit van Sydney en rechten aan de Universiteit van Cambridge. Hij werkte op de litigation afdeling van het toonaangevende advocatenkantoor Travers Smith in Londen aan een breed scala van zaken, waaronder de collectieve actie van Enron-aandeelhouders. Martin kreeg het YSG Pro Bono Award voor advocaat van het jaar, uitgereikt door de Law Society of England and Wales. In 2007 keerde Martin Hyde terug naar Australië en werd aangenomen bij Maurice Blackburn, Australië's voornaamste class action advocatenkantoor. Hij was verantwoordelijk voor de Centro Class Action, die binnen zes weken in een proces van 200 miljoen dollar veranderde, waardoor het de grootste collectieve actie van aandeelhouders ooit in Australië werd. Vervolgens werkte hij mee aan de collectieve schikking, die voortkwam uit de Kilmore bosbrand in 2009 die veroorzaakt werd door een omgevallen hoogspanningslijn die 119 mensen doodde en 2500 huizen vernietigde. De rechtszaak duurde 16 maanden, waarna de partijen de zaak hebben geschikt voor een ​​half miljard dollar, waardoor dit de grootste class action schikking ooit in Australië werd. In 2014 werd Martin benoemd tot directeur van Claims Funding Europe (CFE), die in Duitsland, Nederland, Italië, Canada en Japan grootschalige rechtszaken voert, waaronder:

  • de rechtszaak in Nederland namens Europese bedrijven die teveel moesten betalen vanwege het luchtvrachtkartel dat actief was van 1999-2006.
  • vorderingen ter waarde van 4,6 miljard euro van beleggers in Volkswagen AG die verliezen hebben geleden door het 'Dieselgate'-schandaal.
Voor meer informatie claimsfundinginternational.eu

Check het direct